Права та обов’язки лікаря

Головна » Права та обов’язки лікаря
Права та обов’язки лікаря

Права та обов’язки медичних працівників в Україні

Медичні працівники мають право на:
• Заняття медичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації.
• Належні умови професійної діяльності.
• Підвищення кваліфікації та перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років у відповідних закладах і установах.
• Вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної науки і практики.
• Безплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов’язків.
• Обов’язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’я у зв’язку з виконанням професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством.
• Соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.
• Встановлення у державних закладах охорони здоров’я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному КМУ.
• Скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках встановлених законодавством.
• Пільгові умови пенсійного забезпечення.
• Пільгове надання житла та забезпечення телефоном; безплатне користування житлом з освітленням і опаленням тим, хто проживає і працює у сільській місцевості і СМТ, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг, щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту.
• Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням надаються:
Працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному КМУ;
• Першочергове одержання лікувально – профілактичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними засобами.
• Створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій.
• Судовий захист професійної честі та гідності.
• Лікарі дільничних лікарень та амбулаторій, розташованих у сільській місцевості. Дільничні лікарі – терапевти, лікарі – педіатри та дільничні медсестри територіальних ділянок міських поліклініки, лікарі загальної практики (сімейні лікарі), завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклініки, лікарі (старші лікарі) та середній медичний персонал виїзних станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної авіації та відділень планової та екстреної консультативної допомоги – за безперервну роботу на зазначених посадах у зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад три роки мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні. При цьому зберігаються права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм.

Медичні працівники зобов’язані:
• Сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню і лікуванню захворювань, подавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу.
• Безплатно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях.
• Поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, в тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя.
• Дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю.
• Постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності.
• Надавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров’я.
• Медичні працівники також несуть інші обов’язки, передбачені законодавством.