Права та обов’язки лікаря

Обов’язкиПраваЗакони

Згідно із Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” медичні і фармацевтичні працівники мають такі обов’язки:

1. Сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню і лікуванню захворювань, подавати своєчасну та кваліфіковану медичну, лікарську допомогу;
2. Безплатно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях;
3. Поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати- ваги, в тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя;
4. Дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю;
5. Постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності;
6. Подавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров’я.

Згідно з Міжнародним кодексом медичної етики (ВМА, 1949 p., внесені зміни в 1968, 1983 pp.) до загальних обов’язків лікарів належать такі обов’язки:
– затвердження найвищих стандартів професійної діяльності;
– лікар не повинен дозволяти фінансовим інтересам впливати на вільне і незалежне виконання професійних дій на користь пацієнтів;
– лікар повинен, незважаючи на вид медичної практики, самовіддано надавати компетентну медичну допомогу з повною технічною і моральною незалежністю, із співчуттям і повагою до людської гідності;
– лікар повинен бути чесним із пацієнтами і колегами, повинен боротися з професійними: і особистими недоліками інших лікарів, повинен викривати обман і шахрайство;
– лікар повинен поважати права пацієнта, колег, іншого медичного персоналу і має дотримуватися конфіденційності щодо пацієнта;
– лікар повинен діяти лише на користь хворого в тих випадках , коли він застосовує такі види медичної допомоги, які можуть послабити фізичний або психічний стан пацієнта;
– лікар повинен дотримуватися обережності, поширюючи інформацію про відкриття, нову техніку або лікувальні методики по непрофесійних каналах;
– лікар повинен засвідчувати лише те, що він сам перевірив.

Обов’язки лікаря щодо хворих:
– завжди повинен пам’ятати про зобов’язання зберігати людське життя;
– повинен надавати пацієнту всі ресурси своєї науки;
– якщо лікар не має змоги провести обстеження або лікування, він повинен залучити іншого лікаря, в якого така можливість є;
– повинен тримати у таємниці все, що він знає про свого пацієнта, навіть після смерті останнього;
– повинен надавати невідкладну допомогу як виконання гуманітарного обов’язку, якщо немає впевненості в тому, що інші хочуть і можуть надати таку допомогу.

Згідно із Конституцією України, Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” лікарі мають такі права

1. Заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;
2. Належні умови професійної діяльності;
3. Підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на 5 років у відповідних закладах та установах;
4. Вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;
5. Безплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов’язків;
6. Обов’язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі заподіяння шкоди їхньому життю і здоров’ю у зв’язку з виконанням професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством;
7. Соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків […];
8. Скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством;
9. Пільгові умови пенсійного забезпечення;
10. Пільгове надання житла та забезпечення телефоном; ї) безплатне користування житлом з освітленням і опаленням тим, хто проживає і працює у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту;
11. Першочергове одержання лікувально-профілактичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними засобами;
12. Створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій;
13. Судовий захист професійної честі та гідності;
14. Безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства;
15. Лікарі дільничних лікарень та амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, дільничні лікарі-терапевти, лікарі-педіатри та дільничні медсестри територіальних ділянок міських поліклінік, лікарі загальної практики (сімейні лікарі), завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік, лікарі (старші лікарі) та середній медичний персонал виїзних станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної авіації та відділень планової та екстреної консультативної допомоги – за безперервну роботу на зазначених посадах у зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад, три роки мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні. При цьому зберігаються права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм.

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами і доповненнями)
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІУ (зі змінами і доповненнями)
3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ (зі змінами і доповненнями)
4. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР (зі змінами і доповненнями)

  

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Клятву лікаря

 Надаючи великого значення виконанню лікарями високих
професійних обов’язків та враховуючи багатовікові традиції
світової медицини, п о с т а н о в л я ю :

1. Затвердити текст Клятви лікаря (додається).

2. Клятву лікаря повинні давати усі випускники вищих
навчальних медичних закладів України.
Клятва лікаря дається в урочистій обстановці в присутності
професорсько-викладацького складу вищого навчального медичного
закладу (факультету) і представників громадськості.
Текст Клятви зачитується і повторюється випускниками
інституту (факультету) колективно. Після цього виконується
Державний гімн України.
Підписаний випускником текст Клятви лікаря зберігається в
його особистій справі. В дипломі робиться відмітка про прийняття
Клятви лікаря, текст якої вкладається в диплом.


Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 15 червня 1992 року
N 349

КЛЯТВА ЛІКАРЯ УКРАЇНИ

Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов’язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег урочисто клянусь:
– усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров’я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням, подавати медичну допомогу всім, хто її потребує;
– незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благо родні традиції світової медицини;
– зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині;
– додержувати правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому;
– постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег;
– власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеа ли милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людь ми;

Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

Медичні працівники мають право на:
• Заняття медичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікаціі.
• Належні умови професійної діяльності.
• Підвищення кваліфікації та перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років у відповідних закладах і установах.
• Вільний вибір апробованих форм,методів і засобів діяльності, впровадження у встановленному порядку сучасних досягнень медичної науки і практики.
• Безплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов’язків.
• Обов’язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’я у зв’язку з виконанням професійних обов’язків у випадках, передбаченних законодавством.
• Соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.
• Встановлення у державних закладах охорони здоров’я посадових окладів( тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначенному КМУ.
• Скороченний робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках встановленних законодавством.
• Пільгові умови пенсійного забезпечення.
• Пільгове надання житла та забезпечення телефоном; безплатне користування житлом з освітленням і опаленням тим,хто проживає і працює у сільській місцевості і СМТ, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними працівниками і проживають у цих населенних пунктах, надення пільг, щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту.
• Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням надаються:
Працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному КМУ;
Пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний прибуток сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку визначеному КМУ.
• Першочергове одержання лікувально – профілактичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними засобами.
• Створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій.
• Судовий захист професійної честі та гідності:
Безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільскогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на теріторії відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистго селяньського господарства.
• Дія попередньоо пункту не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку ( пай ) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку ( пай ), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону.
• Лікарі дільничних лікарень та амбулаторій, розташованих у сільській місцевості. Дільничні лікарі – терапевти, лікарі – педіатри та дільничні медсестри територіальних ділянок міських поліклінік, лікарі загальної практики ( сімейні лікарі ), завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік, лікарі ( старші лікарі ) та середній медичний персонал виїзних станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної авіації та відділень планової та екстренної консультативної допомоги – за безперервну роботу на зазначених посадах у зазнаічених закладах ( на територіальних ділянках ) понад три роки мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні. При цьому зберігаються права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану вудпустку у межах існуючих норм.

Медичні працівники зобов’язані:
• Сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню і лікуванню захворювань, подавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу.
• Безплатно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях.
• Поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, в тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя.
• Дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю.
• Постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності.
• Надавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров’я.
• Медичні працівники також несуть інші обов’язки, передбачені законодавством.