Клініко-діагностична лабораторія

Загальна інформація

Перейти

Обладнання

Перейти

Прайс на послуги

Перейти

Контакти та розклад


 • Клініко-діагностична лабораторія – (поліклініка)


  1-й поверх

 • Час роботи

  08:00-15:00

 • Телефон

  +38(096) 183-58-92

 • Прийом крові по платним послугам каб. 121

  08:00-10:00

 • Прийом крові з електронним направленням каб. 136

  08:00-10:00

 • Прийом сечі каб. 122

  08:00-10:00

Завдання та функції

Лабораторні дослідження проводяться на базі клініко-діагностичної лабораторії КНП “Броварська БКЛ”, лабораторного відділення Центру “Дитяча лікарня”, відділення реанімації та анастезіології.

Основним завданням КДЛ є проведення лабораторних діагностичних досліджень, необхідних для встановлення діагнозу пацієнта, диференціальної діагностики та контролю за лікувальним проце­сом. Забезпечення населення доступною сучасною клінічною лабораторною діагностикою. Якісна лабораторна діагностика є запорукою ранньої діагностики захворювань та ефективного лікування.

Лабораторія виконує різні види досліджень, такі як: загальноклінічні, гемотологічні, біохімічні, серологічні, імунологічні та імунохімічні, цитологічні, мікробіологічні та бактеріологічні.

Очолює лабораторію завідуюча КДЛ Ніколаєнко Ольга Миколаївна – лікар Вищої категорії.
Старший лаборант Кириленко Марина Сергіївна.

КДЛ виконує такі дослідження:

 • бактеріологічні

 • біохімічні

 • гематологічні

 • загальноклінічні

 • імунологічні

 • імунохімічні

 • мікробіологічні

 • серологічні

 • цитологічні

Свідоцтво

Атестація та контроль якості

Лабораторія атестована ДП “Київоблстандартметрологія” та має свідоцтво про відповідність системи вимірювань ДСТУ ISO 10012:2005 від 17.07.2019 року.

В лабораторії ведеться щоденна робота по контролю якості. В своїй роботі лабораторія використовує більше 50 видів контрольного матеріалу. Згідно отриманих даних будуються спеціальні контрольні карти в комп’ютері та аналізується точність отриманих резцльтатів.

Щороку лабораторія приймає участь у міжнародному контролі якості згідно наказу МОЗ №142 про “Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я” та цим підтверджує свій рівень якості.

Лабораторія має потужну матеріальну базу, використовує найсучасніші технології та реагенти від ведучих виробників Швейцарії, Японії, США.

Лабораторія приймає участь в клінічних випробовуваннях, що свідчить про достатній рівень забезпечення обладненням та персоналом.

Обладнання клініко-діагностичної лабораторії

Аналізатор COBAS C111

виробництво Швейцарія

Аналіз сироватки крові, плазми, сечі і цільної крові (при аналізі глікогемоглобіна)
Метод визначення – фотометричний.
Меню тестів включає: Субстрати: Білірубін прямий, білірубін загальний, кальцій, холестерин, креатинін, глюкоза, холестерин високої щільності, холестерин низької щільності, фосфор, лактат, загальний білок, сечова кислота, сечовина, тригліцериди.
Потужність вимірювання до 180 тестів за годину.

Аналізатор COBAS B221

виробництво Швейцарія

Мультіпараметровий аналізатор газів крові, електролітів, оксіметріческіх параметрів і метаболітів, що дає можливість побудувати всю необхідну при критичних станах інформацію. Видача результатів менш ніж через дві хвилини з метою забезпечення своєчасного прийняття клінічних рішень.
Потужність вимірювання до 30 тестів за годину.

Аналізатор COBAS C311

виробництво Швейцарія

Аналізатор біохімії крові. Визнає близько 200 різновидів показників жирового, білкового, вуглеводного обмінів, електролітів, мікроелементів, тощо.
Метод визначення – фотометричний.
Має в своєму складу 2-х рівневу станцію очистки води для подачі в прибор (деіонізована вода).
Потужність вимірювання до 300 тестів за годину.

Аналізатор COBAS E411

виробництво Швейцарія

Аналізатор для проведення імуносліджень: панель гормонів, інфекійна панель, онкологічна, серцева панель, показники запалення, тощо.
Метод дослідження – електроімунохемілюмінісцентний, є золотим стандартом визначення таких показників.
Потужність визначення – 100 тестів за годину.

Аналізатор гемостазу SYSMEX CS-2000i

виробництво Японія

Виконується аналіз згортальної системи крові людини.
Метод вимірювання – клоттинговий (в залежності від присутності в пробі тих чи інших активаторів чи інгібіторів, що додаються, можна оцінювати активність окремих ланок чи шляхів гемостазу). Прибор має функцію рефлекс-тестування: при патологічних відхиленнях одного тесту в автоматичному режимі виконуються додаткові дослідження.
Унікальна оптична система містить 10 вимірювальних каналів, що дозволяє не менш чим на 5 довжинах хвиль міряти оптичну щільність зразка. Якщо зразок набраний невірно – прибор не приймає його для дослідження.
Потужність визначення до 150 зразків за годину.

Аналізатор сечі SYSMEX UC-3500

виробництво Японія

Досліджує більше 20 параметрів сечі. Включає визначення біохімічних показників та аналіз осаду сечі.
Методи визначення – фотометричний, турбодиметричний, проточна цитофлуорометрія з діодним лазером.
Пропускна здатність – 100 тестів за годину.

Аналізатор сечі SYSMEX UF-4000

виробництво Японія

Досліджує до 80 зразків сечі на годину, до 15 зразків рідин організму на годину. Включає визначення біохімічних показників та аналіз осаду сечі.
Методи визначення – флуоресцентна проточна цитометрія, гідродинамічне фокусування, кондуктометрія, два аналітичних канали підрахунку і диференціювання елементів осаду
Пропускна здатність – 95 тестів за годину.

Гематологічний аналізатор SYSMEX XN-550

виробництво Японія

Виконується загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули по 5-ти популяціям лейкоцитів. Визначає до 26 видів параметрів крові.
Метод – вимірювання проточна цитофлуорометрія, найсучасний метод диференціації клітини для найвищої точності.
Можливість виконання – 1 аналіз за хвилину, завантаження до 20-ти проб одномоментно.

Система ПЛР Convergys POC RT-PCR

виробництво Німеччина

За допомогою системи Convergys® POC RT-PCR та тест-картриджа Convergys® для виявлення РНК COVID-19 можливе якісне виявлення нового коронавіруса SARS-CoV-2, патоген якого викликає важке респіраторне захворювання COVID-19.

Мікроскопи

Motic
Panthera E

Motic
Panthera L

Olympus
CX21

Olympus
CX23

Micromed
MC-5-ZOOM

Прайс на послуги КДЛ

Код послугиНайменування послугЦiна без ПДВ, грн.
Забiр кровi33
Гематологiчнi показники:
ЛД.1Визначення загального аналiзу кровi (ЗАК) +ШОЕ85
ЛД.2Визначення загального аналiзу кровi +ШОЕ з пiдрахунком лейкоцитарної формули114
ЛД.15Визначення швидкостi осiдання еритроцитiв(ШОЕ)46
ЛД.16Дослiдження товстої краплi(виявлення малярiйного плазмодiю)138
ЛД.14Визначення кiлькостi ретикулоцитiв в кровi76
Бiохiмiчнi показники:
ЛД.3Визначення загального бiлку у сироватцi кровi47
ЛД.4Визначення сечовини у сироватцi кровi44
ЛД.5Визначення креатинiну у сироватцi кровi46
ЛД.7Визначення бiлiрубiна загального у сироватцi кровi51
ЛД.8Визначення бiлiрубiна прямого у сироватцi кровi49
ЛД.9Визначення глюкози у сироватцi кровi54
ЛД.47Визнчення АЛТ у сироватцi кровi49
ЛД.48Визначення АСТ у сироватцi кровi49
ЛД.49Визначення лужної фосфатази у сироватцi кровi46
ЛД.51Визначення сечової кислоти у сироватцi кровi46
ЛД.52Визначення альфа- амiлази загальної у сироватцi кровi або сечi51
ЛД.101Визначення амiлази панкреатичної (амiлази пiдшлункової залози)61
ЛД.43Визначення активностi ГГТ (гамма-глутамiлтрансферази)53
ЛД.53Визначення альбумiну в сироватцi кровi48
ЛД.54Визначення кальцiю загального в сироватцi кровi46
ЛД.6Визначення холестерину у сироватцi кровi44
ЛД.50Визначення триглiцеридiв у сироватцi кровi50
ЛД.65Визначення лiпопротеїдiв високої щiльностi (ЛПВЩ)87
ЛД.66Визначення лiпопротеїдiв низької щiльностi (ЛПНЩ)110
ЛД.11Визначення С-реактивного бiлка (ревмопроба)62
ЛД.12Визначення Ревматоїдного фактора у сироватцi кровi (ревмопроба)62
ЛД.10Визначення активностi антистрептолiзину О у сироватцi кровi (ревмопроба)62
ЛД.44Визначення електролiтiв в сироватцi кровi (калiй, натрiй, хлор)140
ЛД.64Визначення глiкозильованого гемоглобiну (HbA1c)135
ЛД.100Визначення магнiю в сироватцi кровi54
ЛД.104Визначення залiза в сироватцi кровi62
ЛД.102Визначення феритину129
ЛД.103Визначення D-Dimer в плазмi кровi143
ЛД.106Визначення фосфору в сироватцi кровi51
ЛД.113Визначення етанолу (алкоголю) в кровi275
ЛД.114Визначення холiнестерази89
ЛД.119Визначення ЛДГ (Лактатдегiдрогеназа)77
ЛД.69Пакет "Бiохiмiя кровi": бiлiрубiн загальний, АЛТ, АСТ, креатинiн, бiлок, холестерин, глюкоза340
ЛД.70Пакет "Нирковi проби": креатинiн, бiлок, сечовина137
ЛД.71Пакет "Печiнковi проби": бiлiрубiн загальний, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, ГГТ248
Пакет "Визначення лiпiдограми": холестерин загальний, триглiцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ291
Показники згортальної системи кровi:
ЛД.13Визначення часу згортання кровi51
ЛД.21Визначення протромбiнового iндексу (ПТi) в плазмi кровi80
ЛД.46Визначення мiжнародного нормалiзованого вiдношення (МНВ)76
ЛД.67Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ)74
ЛД.57Визначення фiбриногену в плазмi кровi65
Серологiчнi показники:
ЛД.17Визначення групи кровi76
ЛД.18Визначення резус-фактора83
ЛД.19Визначення антитiл у вагiтних82
ЛД.34Визначення гемолiзинiв в кровi116
ЛД.59Реакцiя Вассермана (експрес метод)74
ЛД.80Визначення загальних антитiл до блiдої спiрохети148
Загальноклiнiчнi показники:
ЛД.24Загальний аналiз сечi (ЗАС)72
ЛД.23Визначення кетонових тiл у сечi36
ЛД.25Проба Зимницького49
ЛД.26Аналiз сечi за Нечипоренко70
ЛД.27Дослiдження бiоматерiалу фекалiй на яйця, личинки, фрагменти гельмiнтiв методом Фюлеборна101
ЛД.28Дослiдження зiскрiбка на гострики61
ЛД.30Мiкроскопiя видiлень шийки матки на гонорею136
ЛД.31Дослiдження дуоденального вмiсту92
ЛД.32Копрограма (загальне дослiдження калу) + яйця глистiв124
ЛД.33Мазок iз жiночих статевих органiв на флору82
ЛД.35Цитологiчне дослiдження шийки матки125
ЛД.41Дослiдження на демодекс87
ЛД.42Мiкроскопiчне дослiдження на дерматомiкози87
ЛД.56Мiкроскопiчне та бактерiологiчне дослiдження на гонокок165
iмунохiмiчнi показники:
ЛД.80Визначення загальних антитiл до блiдої спiрохети148
ЛД.74Визначення антитiл до тиреопероксидази (Anti-TPO)124
ЛД.75Визначення тиреотропного гормону (TSH Thyrotropin)110
ЛД.76Визначення вiльного трийодтiонiну (FT3)81
ЛД.77Визначення вiльного тироксину (FT4)81
ЛД.81Визначення антитiл до тиреоглобулiну (Anti-Tg)117
ЛД.115Визначення паратгормону182
ЛД.83Визначення карциноембрiонального антигену (РЕА)123
ЛД.36Визначення антитiл до цитомегаловiрусу IgM116
ЛД.90Визначення антитiл до цитомегаловiрусу IgG116
ЛД.37Визначення антитiл до токсоплазми IgM107
ЛД.38Визначення антитiл до токсоплазми IgG102
ЛД.61Визначення антитiл до вiрусу краснухи IgM117
ЛД.88Визначення антитiл до вiрусу краснухи IgG117
ЛД.60Визначення антитiл IgG до вiрусу простого герпесу 1 типу155
ЛД.87Визначення антитiл IgG до вiрусу простого герпесу 2 типу155
ЛД.62Визначення простатспецифiчного антигену загального (PSA)109
ЛД.63Визначення простатспецифiчного антигену вiльного (PSA- f)122
ЛД.20Визначення поверхневого антигену вiрусу гепатиту В (HBsAg)87
ЛД.22Визначення сумарних антитiл до вiрусу гепатиту С (Anti-HCV)175
ЛД.107Визначення С-пептиду в сироватцi кровi145
ЛД.112Визначення iмуноглобулiну Е150
ЛД.109Визначення прокальцитонiну384
ЛД.108Кiлькiсне визначення тропонiну I (високочутливий)143
ЛД.123Визначення загального 25-гiдроксивiтамiну D406
ЛД.118Визначення iндексу НОМА158
ЛД.96Пакет № 1 ТОРЧ -iнфекцiї (IgG до вiрусу краснухи, герпесу, цитомегаловiрусу, токсоплазми)378
ЛД.97Пакет № 2 ТОРЧ -iнфекцiї (IgМ до вiрусу краснухи, цитомегаловiрусу, токсоплазми)260
ЛД.98Пакет № 3 ТОРЧ -iнфекцiї (IgМ+ IgG до вiрусу краснухи, герпесу, цитомегаловiрусу, токсоплазми)597
ЛД.99Пакет Визначення гормонiв щитовидної залози (антитiла до тиреопероксидази,антитiла до тиреотропного гормону, трийодтiонiн, тироксин, тиреоглобулiн)312
Соvid -19
ЛД.120ПЛР до Соvid -19800
ЛД.121Антитiла до Соvid -19 сумарнi (IgМ+ IgG)291
ЛД.122Визначення Аg до Соvid -19 швидким тестом400