БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Про реорганізацію шляхом перетворення комунального
закладу «Броварська центральна районна лікарня» в комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна лікарня»
Броварської районної ради та Броварської міської ради

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями  59 та 78 Господарського кодексу України,  статтями 89 – 90 та 104 –108 Цивільного кодексу України, пунктом 30 частини першої статті 26, частини першої статті 59 та статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, приватизації, житлово-комунального господарства та благоустрою, постійної комісії з гуманітарних питань, постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Броварська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Реорганізувати комунальний заклад «Броварська центральна районна лікарня» (юридична адреса: вулиця Шевченка, 14, місто Бровари Київської області, код ЄДРПОУ 01994497) шляхом перетворення його в комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна лікарня» Броварської районної ради та Броварської міської ради.
2. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» становить  2 місяці з дня   оприлюднення повідомлення про рішення щодо його реорганізації.
3. Визнати, що комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна лікарня» Броварської районної ради та Броварської міської ради є правонаступником майна, прав та обов’язків комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».
4. Утворити комісію з реорганізації комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» в кількості 14 осіб та затвердити її склад  (додаток 1).
5. Комісії з реорганізації комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» здійснити згідно з чинним законодавством організаційно-правові заходи, пов’язані з реорганізацією комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» шляхом перетворення його в комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна лікарня» Броварської районної ради та Броварської міської ради, зокрема:
5.1. Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття цього рішення повідомити державного реєстратора про рішення щодо реорганізації шляхом перетворення комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».
5.2. Провести інвентаризацію майна комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» на протязі місяця з 29 січня 2018 року.
5.3. За результатами проведеної роботи надати Броварській міській раді передавальний акт для затвердження.
5.4. Здійснити необхідні заходи щодо державної реєстрації новоутвореного комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна лікарня» Броварської районної ради та Броварської міської ради у порядку та строки, визначені чинним законодавством.
6.  Уповноважити заступника міського голови Виноградову Л.М. підписати статут комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна лікарня» Броварської районної ради та Броварської міської ради.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.

Міський голова                                                                                                   І.В. Сапожко

м. Бровари
№ 816-36-07
від  21 грудня 2017 року

Джерело: Броварська міська рада – Рішення міської ради від 21.12.2017 № 816-36-07″Про реорганізацію шляхом перетворення комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» в комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна лікарня» Броварської районної ради та Броварської міської ради”